نقد و پاسخ نقد بر عملکرد احمدی نژاد

در مطالب روزانه مربوط به گروه جرقه ياهو در شماره ۱۸۳ نقدی بر عملکرد دکتر احمدی نژاد و شکايت و گله ای بر انتخابات گفته شده . من اين نقد را عينآ کپی ميکنم و در ادامه پاسخی تحليلی بر اين نقد خواهم داشت .

 
 سال 1359. انقلاب تمام شده است و مردم از آن شور و حال بيرون آمده اند. بايد مملكت ساخته شود. گروهي مرده اند و گروهي ناقص شده اند و برخي معلوم نيست كجا هستند. جوانان مملكت، كسانيكه تازه ازدواج كرده اند و مي خواهند عاشقانه زندگي كنند، دانشجوهايي كه به فكر آينده و مملكت شان هستند و .... همگي مي خواهند به اين كشور كمك كنند. ولي بومب !!! عراق به ايران حمله مي كند. و هشت سال جواناني را كه قرار است پدر هاي اين سرزمين و آينده سازان ايرانمان باشند روي آسمانها مي روند و بچه هايشان، چه به دنيا آمده و چه به دنيا نيامده ، يتيم مي شوند. يتيم ها مي فهمند من چه مي گويم و چه قدر سخت است كه كسي را نداشته باشي كه يهش تكيه كني. بهترين، نخبه ترين و ... جوانان اين مملكت به دست، كثافت هاي عراقي كشته مي شوند، سوزانده مي شوند، شكنجه مي شوند.
سالها مي گذرد، آزادگان را با عراقي ها تبادل مي كنيم ، اسراي عراق چاق و سر و مر گنده مثل همان روزي كه به اسارت گرفته شده اند هستند، ولي از آن طرف يك سري آدم، كه استخوانهايشان را مي توان از زير پيراهن هاي مندرسشان ديد، به كشور بازگردانده مي شوند. واقعا اين ها همان جوان ها هستند، همان نخبگان، همان پدرهاي ديروز و همان .... اين عراقي ها نامردند. در طول تاريخ نشان داده اند كه نامردند. اصلا قومي هستند كه از طرف خدا هم نفرين شده اند. اميرالمومنين، امام حسن، امام حسين و ائمه را همگي عراقي ها شهيد كردند و امام رضا راهم مامون كه خود عرب بود. عراقي ها نامردند .
سالها مي گذرد . بيست و چند سال مي گذرد. بچه هاي متولد سالهاي 56 تا 62 همگي به نوعي روحيه عصبي دارند. با كوچكترين صدا واكنش نشان مي دهند. حق دارند. نوزاد و خردساليشان را با ترس از بمب و موشك عراقي ها خوابيده اند و كودكي شان با صداي آژير و ضد هوايي نقش بسته است. قرار بوده اين ها جاي پدران و آن جوان هاي قبلي را پر كنند و آينده اين مملكت را بسازند ولي افسوس كه يك سري افسرده و پرخاشگر و عصبي و .... شده اند. دست خودشان نيست، از عراقي ها بايد شكايت به خدا برد. شيميايي كردن شهرهاي
كشورمان، تجاوز به دختران اين مملكت و .... اين عراقي ها نامردند. دوران عوض مي شود. اصلاح طلبان مي آيند و مي خواهند تاريخ را فراموش و ايران را از نو، ايراني را كه در شان ايراني بسازند ولي دريغ كه همين هم كشوريهايمان .... بگذريم. نمي خواهند.
حالا خودشان بعد از هشت سال روي كار مي آيند. دولت ريش و عقايد خشك مذهبي، كه نه اسلام است و نه به اسلام ربط دارد. اسلام طالباني. اگر ريش داري پس مومني، ولي اگر ريشت مدل دار و موهايت برق مي زند، مرتدي.
احمدي نژاد مي آيد. براي مردم مي آيد. براي از بين بردن تبعيض ها. براي برگرداندن حق جامعه و ....، دست مريزاد به اين غيرت ولي حرفي مي زند كه تا قلبم رسوخ مي كند و قلبم را سوراخ . ي گويد (نقل به مضمون) برادران مسلمان و ديني عراقيمان ...... ما نمي گذاريم احدي به اين برادران خوب ما چپ نگاه كند و .... واي ، خود حديث مفصل ...
دلم براي بچه هايي كه فرزند شهيد هستند مي سوزد، من فرزند شهيد نيستم ولي نمي دانم زمانيكه عراقي ها برادران ديني و خوني و مهربان ما و .... مي شوند چه احساسي پيدا مي كنند .
آقاي احمدي نژاد، هشت سال پدر دوستان ما، بستگان ما و .... اين عراقي ها كشتند. آقاي احمدي نژاد، هشت سال تمام اين مملكت زير بمب و موشك اين برادران عزيز ما مي لرزيد. آقاي احمدي نژاد، هشت سال ..... چه بگويم ؟
واقعا آقا سيد گل كاشتي، برادران را در ياب كه هنوز بچه هاي اين مملكت دارن جنازه پدران و برادران و همسرانشان را از زير خاك در مي آورند. استخوانهايي كه همين برادران عزيز و گل شما بر جاي گذاشته اند .
كاش اشكم مجال مي داد . ولي سيد ، دست مريزاد .نمي دانم زمانيكه سرداران ارتش ما ، در مراسم استقبال از هييات عراقي ، به آنان سلام نظامي ميدادند، آيا ياد هم سنگري هايشان بودند يا نه ولي مطمينا نبودند، اصلا اين سرداران رشيد جبهه نبودند، چون اگر جبهه بودند، حتما الان شهيد بودند نه اينكه با بنزهاي ضد گلوله و كولر دار در خيابان ها .... آن جوان ها بايد لبيك به نداي درونشان مي دادند كه دادند، روحشان شاد باد و اجرشان با خداوند سبحان. سيد ، آن هشت سال يادت نرود.

پاسخ تحليلی : در مورد جنگ عراق و ارتباط ما با عراق مطالبی گفته شده که اگر در يک نظر به اون نگاه کنيم کاملآ درسته ولی من می خوام مسئله رو کمی باز تر کنم .قبلش بگم که ايشون انگار از نتيجه انتخابات ناراضی نیستند خوب سليقه سياسی ايشون اين طوره ولی اين جملات در شآن يک آدم دموکرات روشنفکر نيست اينگونه که ايشان می نويسند انگار که هم ميهنی هايی که به احمدی نژاد رآی دادند يک عده آدمی هستند متحجر و به قول ايشان طالبانيزم .چون ايشان به آقای خاتمی علاقه مندند من شاهد از خاتمی می آورم که در سال ۸۰پس از انتخابات  گفتند نظر جمعی احتمال خطايش بسيار پايين است و از خدمات ايشان در طی ۸ سال احترام به افکار عمومی و نظر جمعی است سوال من اين است که آيا صحت سخنان خاتمی تنها زمانی است که اصلاح طلبان پيروز شوند اگر چنين است اين نوعی ديکتاتوری پنهان است و اگر چنين نيست پس به ۱۷۲۴۸۰۰۰  رای از ۲۸۰۰۰۰۰۰ رای يعنی به ۶۵٪ آرا بايد احترام گذاشت حتی اگر مخالف سليقه سياسی شما يا کسان ديگر باشد اما اين دوست گرامی از چند مسئله نگرانی بی مورد دارند يکی در مورد آرايش و پوشش جوانان و ديگری ارتياط آزادانه بين دختر و پسر که اکنون رايج شده من باز هم از اصلاح طلبان شاهد می آورم که ظاهرآ حرف آنها را قبول دارند يعنی از خانم شيرين عبادی که حتی در آمريکا بحث بر اين بود که ايشان را به عنوان ليدر اصلاح طلبان معرفی کنند ايشان وقتی در انتخابات همين شايعه ها رواج داشت که احمدی نژاد در مورد پوشش مردم بگير و ببند می کند گفتند: آقای خاتمی راهی بی بازگشت رفته اند يعنی آقای احمدی نژاد اگر هم بخواهد نمی تواند . برای اينکه روشن تر شويد بگويم خط مشی کلی نظام نمی تواند در جهت بيزار کردن مردم باشد زيرا در اين صورت حيات سياسی نظام به خطر می افتد پس از اين بابت خيالتان راحت باشد البته مسلمآ احمدی نژاد بايد با فسادهای اخلاقی زننده و مخالف شآن و منزلت ايرانی مبارزه کند که اين خواست ملت است برای ثبات امنيت خانواده ها. و اما در مورد عراق  گفته بودند که اين کشور نفرين شده است و در دين ما گفته شده و هم اينکه کشور دشمن است پس ارتباط دوستانه با اين کشور بی معنی است .من ابن موضوع را ازدو جنبه يکی دينی اخلاقی و ديگری از جنبه سياسی مورد بحث قرار می دهم و بر جنبه سياسی آن تاکيد بيشتری دارم .

 ۱- دينی و اخلاقی :اينکه در دوران صدر اسلام اين کشور با حسين (ع) در کربلا جنگيدند و اينکه در کوفه علی (ع) را به شهادت رساندند  قبول اما اينکه به خاطر چنين چيزی خداوند قومی يا سرزمينی را نفرين کند اشتباه محض است و اگر در جايی نوشته شده ناشی از همان تحريف دين يا همان طالبانيزمی است که گفته شد مگر ممکن است که خداوند قومی را نفرين کند يعنی عده ای تنها به خاطر سرزمين و اجدادشان مورد قهر خدا قرار گيرد اين مسئله با عدل خدا و فلسفه اختيار تناقض دارد اگر قهر و لطف خدا به قوميت و اجداد بود پس پسر نوح بهشتی می شد و چنانچه به مکان بود پس آسيه همسر فرعون در کاخ فرعون جهنمی می شد نفرين برای پيامبران و ائمه مجاز نبود حال چگونه ممکن است خداوند قهر و نفرين ابدی کند حضرت يونس سالها به خاطر نفرين در دل ماهی عذاب کشيد و پيامبر (ص) وقتی مورد آزار و ضرب و شتم کفار به خانه می آمدند و فاطمه (ع)،پيامبر را  با دست و روی خونی ميديدند،پيامبر به او می فرمودند : زهرا جان مبادا اينان را نفرين کنی که اينان نادانند ( قابل توجه آنان که اسلام را دين خشونت می دانند ) .از اين مسئله بگذريم آيا به نظر شما برای سربازی که حزب بعث امر ميکند که در فلان حمله بايد پيروز شوی که اگر نشوی دادگاه صحرايی و آزار و اذيت خانواده در انتظار توست آيا راهی جز جنگ برايش باقی می ماند ؟ آزادگان خاطرات بسياری از اعدام وشکنجه صدها نفر از مخالفين صدام و جنگ در ذهن دارند که مدفن آنها هم تازه پيدا شده، پشت ديوار زندان ابوغريب . اما مسئله ای ذکر کرديد مبنی بر اينکه آزادگان و خانواده شهدا از ارتباط ايران با عراق دلشان به درد می آيد لازم است مستندی را برايتان ياد آوری کنم که در سالهای ۶۲-۶۳ سروصدايی در رسانه های داخلی و خارجی بر پا کرد .در صحنه ای از مستند خبر نگار زن هندی با پوشش هندی به سراغ اسير ۱۶ ساله ايرانی رفت ٬رزمنده از خبرنگار روی برگرداند و گفت تا حجاب نداشته باشی مصاحبه نمی کنم زن پس از پوشيدن روسری به سراغ او آمد و برای ديدن عکس العمل و تضعيف روحيه اسرا به او گفت :امام خمينی گفته که جنگ با عراق اشتباه بوده و رزمندگان از جنگ دست بردارند .رزمنده در جواب گفت :اولآ معلوم نيست که شما راست بگوييد در ثانی اگر امام چنين حرفی زده ايشان هر چه بگويند درست است . اين را گفتم که بدانيد که بسياری از خانواده شهدا و آزادگان و ... اينگونه روحيه ای دارند و گوش به فرمان رهبرند يعنی اگر اکنون رهبر بگويد عراق کشور دوست است اينان بی چون و چرا قبول دارند .من هم مانند شما از بعثی ها متنفرم و از هر آن کس که به خاک ما چشم داشته باشد و چون در منطقه جنگی زندگی کردم جنگ را با سلولهايم حس کرده ام اما اين دليل نمی شود که از همه عراقی ها از بچه ۲ ساله تا پير مرد ۷۰ ساله متنفر باشم که اگر چنين باشيم نئو فاشيست هستيم . هيتلر هم يهوديان را قتل عام کرد چون در کودکی از يهوديان آزار ديده بود و اگر ما هم همه عراق را با تنفر بعثی بدانيم تنها فرقمان با هيتلر اين است که او به قدرت رسيد و قتل عام کرد ولی ما به قدرت نرسيديم .

۲- ديدگاه سياسی : مسائل سياسی و بين المللی  با مسائل معمول رايج در بين افراد تفاوت دارد و اينگونه نيست که پس از تنش و جنگ بين دو کشور روابط تا ابد تيره باشد و مانند بازی بچه ها نيست که وقتی با هم دعوا می کنند می گويند قهر قهر تا روز قيامت قهر.که اگر چنين بود پس بايد پس از جنگ جهانی دوم که تقريبآ اکثر کشور ها با هم درگير شدند بايد تا کنون با هم رابطه نمی داشتند در صورتی که چنين نيست البته پس از جنگ معمولآ کشورها به ياد آوری آن واقعه می پردازند همانطور که کوريزومی رييس جمهور ژاپن همين چند روز پيش از مردم کره و چين به خاطر جنايات ۴۰ سال پيش عذر خواهی کردولی اينگونه نيست که ژاپن با چين رابطه نداشته باشد  و ابراهيم جعفری هم سه هفته قبل از جانب مردم عراق به خاطر ۸ سال جنگ از ايرانی ها  عذر خواهی کرد. در مسائل ملی منافع ملی هم مطرح است . در شرايطی که آمريکا طرح تجزيه ايران را در سر می پروراند و پايگاههای نظامی آمريکا در افغانستان و ترکيه و عراق و اردن، در سرتاسر مرزهای ايران مستقرند اگر ما با کشور عراق و سوريه و لبنان پيمانهای استراتژيک نبنديم معلوم نيست که چه بر سر کشورمان بيايد و آيا اين بار می توانيم از زير بار جنگ تحميلی ديگری قد راست کنيم .خوشبختانه با سياستی که در پيش گرفته شده و تکيه بر اشتراکات تاريخی و مذهبی و ايجاد پيوند دوستی بين دو کشور سياستهای آمريکا تا حدودی خنثی شده تا جايی که پس از سفر ابراهيم جعفری به ايران، روزنامه ها و سياسيون آمريکايی چنان به خشم آمدند  که روزنامه هايشان تيتر می زدند که سربازان آمريکايی فدای ايران و ايرانی شدند .و مطلب آخر اينکه خطاب به دکتر احمدی نژاد و با تمسخر گفته بوديد: آقا سيد گل کاشتی و دست مريزاد به اين غيرت .لازم است که به شما ياد آوری کنم اين گل و غيرت ،گل آقای احمدی نژاد نيست بلکه سياست تنش زدايی و گفتگوی تمدنها،گل و غيرت آقای خاتمی است که بسيار هم مورد پذيرش شماست چنانکه در ايام نوروز امسال هم سريال " خوش رکاب دو يا همان خوش غيرت " با مجوز پخش از وزارت ارشاد آقای خاتمی ، تحت همين سياست و برای برقراری ارتباط با عراق بود و همچنين کمکهای اوليه و آذوقه ای هم که برای کمک به مجروحين عراقی در زمان آقای خاتمی به اين کشور ارسال شد در همين راستا بود .پس اين سياست کلی نظام و برای بقای کشور است و ربطی به آقای احمدی نژاد ندارد اکنون خط مقدم ما در کشور عراق است پس بايد اين خط مقدم را با دیپلماسی حفظ کرد که اگر خط مقدم به مرز ايران برسد مصيبتی عظيم است و پيامد آن هزاران کشته و مجروح و ... ديگر است .  

/ 0 نظر / 7 بازدید