آقاي خاتمي

اين مقاله را درباره آقای خاتمی نوشته بودند و متن زير هم از اين حقير در نقد ايشان است

آقاي خاتمي براي مملكت خدمات بسياري انجام داد اما همواره مسئله اين نيست كه چه كار كرد مسئله اصلي اين است كه چه كار مي توانست و نكرد به قول اين تحليل گر حداقل 22 ميليون پشتوانه داشت اما آيا اين پشتوانه به ايشان جسارت لازم را داد ؟ آيا به اين 22 ميليون بيشتر فكر شد يا به جناح؟ آيا وقتي كه از وزيري يا نماينده اي خلافي ميديدند قبول مي كردند يا اينكه هميشه به جاي قبول آن را نوعي سياه نمايي از طرف جناح مقابل تلقي مي كردند و گيرم كه حق با ايشان بود اما اگر قبول داريد كه ايشان پيامبر نبودند پس بايد قبول كنيم كه عاري از خطا نبودند ولي حتي يك مورد پيش نيامد كه به خطاي خود يا وزيرانشان اعتراف كنند يا لا اقل خطاي يك وزير را بپذيرد و نسبت به آن جبهه نگيرند من از مخالفان ايشان نبودم و يكي از آن 22 ميليون نفر بودم ولي برخي اتفاقات باعث شد كه كارنامه ايشان را 20 نبينم .سطح مالي قشر مرفه و متوسط از جمله ما كه جزئ متوسط ها بوديم بالا رفت اما قشر فراموش شده طبق معمول فراموش شده ماندند تعداد موبايلها و ماشينهاي شهرهاي بزرگ چند برابر شد برق براي شهرهاي بزرگ بيشتر توليد شد اما همچنان روستاهاي بسياري نه آب دارند و نه برق و براي تهيه آب روستاييان بايد به بالاي كوه بروند و تنها در زمان راي گيري مسئولين به اين روستاها مي رفتند . وقتي كه مردم مطالباتشان را از رييس جمهورشان طلب مي كردند اطرافيان ايشان مي گفتند :همش نگوييد خاتمي براي ما چه كرد بگوييد ما براي خاتمي چه كرديم .من به شما مي گويم مگر از يك شهروند ساده چه انتظاري هست گفتند راي بدهيد-داديم .گفتند. جنگ است بجنگيد - جنگيديم .گفتند سازندگي است تحمل كنيد -تحمل كرديم .گفتند اصلاحات است كمي ديگر هم تحمل كنيد گفتيم اين همه تحمل كرديم اين4 سال هم روش .دور دوم اصلاحات شد گفتند ديگر وقت برداشت است -باز هم راي داديم و منتظر مانديم گفتيم ديگر حتما فقير و بيكار نخواهيم داشت ديگر بي عدالتي نخواهيم داشت و ... اما نشد و هنوز هم داريم و زياد هم داريم .اينكه پرخور ها پر خور تر شوند هنر نيست هنر اين است كه گرسنه نماند .حضرات محترم وظيفه ما اينها بود انجام داديم پس نگوييد شما براي خاتمي چه كرديد .دوستان و خوانندگان به خدا قسم من نه با ايشان دشمني دارم و نه در گير جناح بازي ام و منكر خدمات ايشان هم نيستم اما حرف من اين است كه از همه توانشان و بي طرف استفاده نكردند .و باور كنيد كه من براي خودم سينه نمي زنم براي آن بيچاره اي سينه مي زنم كه ماه به ماه رنگ گوشت نمي بينند و گوشت و برنج براي فرزندانشان غذايي بهشتي است كه هرزگاهي بويش را از خانه همسايه مي شنوند .ما 8 سال به اميد ريشه كني اين فقر به جناب خاتمي راي داديم و اكنون هم به اين اميد به دكتر احمدي نژاد .اميدوارم كه اميدمان نا اميد نشود .

/ 0 نظر / 4 بازدید