نگاهی اجمالی و تحليلی بر انتخابات نهم

برای اينکه نگاهی تحليلی بر اين اتخابات داشته باشيم ابتدا بايد گروههای درگير در فعاليتهای سياسی اين انتخابات را بشناسيم و گروههای سياسی حاشيه که هر چند تآثيرشان اندک است اما بی تآثير هم نيستند و پس از آن نظری  بر عملکرد گروههای درگير و راههای کسب آرا و تخريب ها و تبليغ ها می نماييم .گروههايی که در آين انتخابات به طور مستقيم وارد عرصه رقابت شدند عبارتند از : ۱- جناح راست با چهره های شاخص دکتر قاليباف - دکتر لاريجانی - دکتر توکلی - دکتر رضايی و چهره ای که خيلی در در اين گروه مطرح نبود يعنی دکتر محمود احمدی نژاد           ۲- جناح چپ با چهره شاخص کروبی و چهره مطرح از جانب تندروهای چپ با نام دکتر معين و چهره نه چندان مطرح مهندس مهرعليزاده .         ۳- جناح راست مدرن يا ميانه با تنها يک کانديد و آن هم چهرهای شناخته شده در عرصه سياسی با نام هاشمی رفسنجانی .

اين گروهها به طور مستقيم وارد عرصه رقابت شدند .اما گروههای سلطنت طلب و اپوزيسيون و آنارشيست های هرج و مرج طلب هم طبق معمول تمام انتخابات به وظيفه اصلی خود عمل می کردند ٬يعنی فحاشی به رای دهندگان و تحريم انتخابات از طريق تمام کانالهای ماهواره ای و خبرگزاريهای خارجی .البته عده کمی هم که معمولآ دوست دارند ژست روشنفکری بگيرند و معمولآ هم از طبقه مرفه جامعه هستند آسانترين راه را برای اينکه بدون مطالعه روشنفکر شوند در پيروی از همين گروهها می بينند چون با تابعيت از اين آنارشيست ها ديگر لزومی برای تحليل فضای سياسی کشور وشناخت گروههای سياسی مختلف نيست و عملکرد هم هميشه ثابت است ٬ساز مخالف و تحريم. پس اين گروه را به کناری می گذاريم و تنها در آخر نظری بر ساختار شکنی که از جانب برخی آز آنها به وجود آمده می کنيم  .  اما گروههای وارد شده به عرصه انتخابات راههای متفاوت و بعضآ شرم آوری را برای کسب آرا داشتند . جناح راست به دو چهره مطرح خود يعنی قاليباف و توکلی اميد بسته بود دکتر توکلی در دوره قبل بيشترين رای را پس از آقای خاتمی کسب کرده بود و در پايان فروردين رسمآ حضور خود را در اين عرصه اعلام کرد و دکتر قاليباف که پيش از نوروز استعفای خود را از نيروی انتظامی و کانديداتوری خود را اعلام کرده بود و با حضور مداومش از ديدگاه و پرسمان گرفته تا گفتگوی ويژه خبری و برنامه صندلی داغ اميد زيادی به پيروزيش بسته بود ونيز بسته بودند و همچنين به خاطر عملکرد کم و بيش موفقش در حمل و نقل جاده ای و يکسان و کلاسيک کردن نيروی پليس و همچنين عملکرد نسبتآ موفقش (تآکيد می کنم نسبتآ موفق) در مبارزه با قاچاق شانس پيروزيش را بالا می دانستند اما نکات سياه کارنامه قاليباف همواره بر اين عملکرد سنگينی می کرد از جمله حادثه قتلهای پاکدشت٬قتلهای مشهد ٬ قاچاق دختران به امارات ٬ کشته شدن ۷ نفر در بازی ايران و ژاپن و عملکردش در حادثه کوی دانشگاه . قاليباف اميد زيادی به تیپ و فيزيک چهره اش نيز بسته بود و در تمام عکسهای تبليغاتيش و ژستهای مخصوصش کاملا مشهود بود که برای کسب آرای جوانان اميد زيادی به فيزيک چهره اش دارد در عکس تبليغاتی اش يا با هيبت خلبان بود ( خلبانی در بين جوانان و نوجوانان از شغلهای جذاب است مخصوصآ يونيفورم خلبانی از زيباتری لباسهای فرم در بين جوانان است ) و يا با ژستی چون هنر پيشگان که مچ دست را زير چانه اش گذاشته و حلقه ازدواج هم در انگشتش کاملآ نمايان است و البته اين مدل حلقه از سال ۷۵ به بعد وارد بازار شد نه در سال ازدواج دکتر قاليباف ( حدود سالهای ۶۰ ).پر واضح است که اين حلقه هم برای کامل کردن تیپ و کسب آرا جوانان بود .مسئله جالب توجه اين که قاليباف هيچگاه با لباس فرم شغل اصلی اش يعنی يونيفورم نظامی در هيچ پوستر تبليغاتی ديده نمی شود چون هيبت نظامی لطافت و محبوبيت لازم را برای ايشان در بين مردم ايجاد نمی کرد و نکته ديگر اينکه قاليباف بيشترين تبليغات و ستادهای انتخاباتی را داشت.  و اما دکتر توکلی : ايشان خيلی تلاش نکرد تا خود را در مقابل دوربين های خبرنگاران مطرح کند چون با توجه به کانديداتوری ۴ سال قبلش و همچنين داشتن عنوان رياست پژوهشهای اقتصادی مجلس و همچنين نمايندگی مجلس هفتم خود را شاخص می دانست اما خيلی زود و پس از بررسی چند نظرسنجی و مشاهده محبوبيت قاليباف از يک طرف برای اتحاد اصول گرايان و از طرف ديگر با توجه به اينکه رايزنی ها نشان می داد که جناح چپ حداکثر با ۴ نامزد وارد عرصه می شود٬برای جلوگيری از پراکندگی بيشتر آرا در بين اصول گرايان پيش از ثبت نام به نفع اصولگرايان و با اعلام حمايت از قاليباف انصراف داد . و اما دکتر لاريجانی : ايشان با توجه به عملکردش در صدا و سيما و موفقيت در ساخت سريالهای زيبای تاريخی و اضافه شدن ۴ شبکه به برنامه های تلويزيونی و برگزاری جشنها و اهدا هدايا به چهره های ماندگارعلمی و ادبی و ورزشی در زمان رياست ايشان و همچنين اعلام حمايت بسياری از بازيگران محبوب از ايشان و چهره های مطرح ديگری در تلويزيون نظير عادل فردوسی پور(مجری محبوب ورزشی) سبب شده بود که اميد زيادی به پيروزی داشته باشد حتی زمانی که وحدت اصول گرايان مطرح بود صحبت ها حکايت از آن می کرد که نامزد نهايی اصولگرايان دکتر لاريجانی باشد .واما محسن رضايی مانند سه نامزدی که گفته شد مطرح نبود اما به واسطه حضور مداومش در عرصه سياسی ٬نظامی(مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست سپاه پاسداران)از اين کانديد هم نا اميد نبودند.دکتر رضايی کمترين تبليغ را داشت و پيش از رای گيری انصراف داد و من شخصآ معتقدم انصراف رضايی از جانب اصولگرايان سناريويی از پيش طراحی شده بود برای همسان سازی کفه جناح چپ و راست تا هر دو گروه با سه نامزد وارد عرصه رقابت شوند. و اما آخرين نامزد اصولگرايان کسی جز دکتر محمود احمدی نژاد که اکنون رييس جمهور منتخب شده اند نبود .کسی که تا پيش از اعلام نتايج خوش بين ترين تحليل گران سياسی از هر کدام از جناح ها احتمال نمی دادند که ايشان اين چنين قاطع پيروز شوند آن هم در مقابل رقيب شناخته شده و سياست پيشه ای چون هاشمی رفسنجانی .هر چند که تحليل گران با جانب داری تحليل می کردند مثلآ مصطفی تاج زاده در تحليلی قبل انتخابات گفته بود : جناح چپ حتی اگر چوب خشک را هم معرفی کنند در مرحله اول بالای دوازده ميليون رای می آورد. اما با تمام اين جانب داری ها حتی اصولگرايان هم بر پيروزی قاليباف تاکيد بيشتری داشتند تا باقی نامزدها .در اين انتخابات هر کس به طريقی می خواست رای قشر خاصی را بدست آورد ٬يکی با وعده پول ماهيانه پنجاه هزار تومان قشر مستضعف را در نظر گرفته بود و ديگری با شعارهای آزادی سياسی قشر روشنفکر را مد نظر داشت و ديگری با يک بازی سياسی همه اقشار را مورد توجه قرار داده بود اما به قول دکتر عباس نبوی تنها کسی که خودش را نشان داد و برنامه هايش را روشن بيان کرد دکتر احمدی نژاد بود و برای جلب حمايت مردم نه دروغهای ۵۰ هزار تومانی و ۸۰ هزار تومانی گفت و نه مانند برخی نظام را زير سوال برد و در سراسر مناظرات تلويزيونی تنها به تبليغ خود پرداخت نه تخريب طرف مقابل .در مورد دکتر احمدی نژاد چون اکنون رييس جمهور منتخب شده اند بيشتر به تحليل و سوابق و تخريب ها و تحليل راست و دروغ بودن تخريب ها می پردازم.دکتر احمدی نژاد دارای فوق ليسانس عمران و دکترای مديريت و کنترل شهری می باشند .در زمان جنگ عضو تيم مهندسی عمليات (شامل طراحی پلها و معبرها و ابزارهای عملياتی )بود سه سال معاونت عمرانی سنندج٬ دو سال استاندار اردبيل بوده و دو سال است که شهردار کلان شهر تهران است .خوانندگان خود بهتر می دانند که داشتن يکی از اين پستها و آلوده نشدن به فساد مالی تا چه حد بعيد است وجالب اينکه دوست و دشمن که در مورد احمدی نژاد به هر تخريبی دست زدند حتی يک مورد در مورد فساد مالی ايشان حرفی زده نشد چون برای تهمت فساد مالی به استناد بيشتری احتياج است تا تهمت های تروريست و ... .شهردار تهران تا قبل انتخابات هيچ حرف و حديثی در مورد تروريست و تير خلاص زن و ... بودنش از جانب هيچ جناحی چه دوست و چه دشمن نبود حتی ابراهيم اصغر زاده عضو شورای شهر تهران که از تند روهای جناح چپ و از حاميان طرح عبور از خاتمی است از شهردار تهران و همکاری و هماهنگی اش با شورای شهر کمال رضايت را داشت حتی پس از کانديداتوری ايشان چون فکر نمی کردند به مرحله دوم برسد تخريب ها زياد نبود اما همين که به روز رای گيری مرحله اول نزديک می شديم نظرسنجی ها بالا بودن رای احمدی نژاد را نشان می داد پس تخريب ها را آغاز کردند که وی تروريست است و يک مسلمان افراطی که اگر رييس جمهور شود همه بايد چادر بپوشند و پس از پيروزی در مرحله اول از اين ها فراتر رفته و می گفتند احمدی نژاد سه ميليون شورت برای خران سفارش داده جالب اينکه بعضی واقعآ جريان شورت پوشيدن برای خران را باور کرده بودند من بر اين عقيده ام که کسانی که اين مطلب را باور کردند خودشان جزء اين ۳ ميليون بودند چون حماقت فقط به داشتن دو گوش دراز نيست .پيش از اينکه به جواب  تخريب های مرحله دوم برسم در ابتدا توضيحی در مورد جنجالی که آقای کروبی در مورد تقلب در شمارش آرا  راه انداختند بدهم ٬ايشان می گفتند چگونه ممکن است من که تا ساعت ۸ شب رتبه دوم را داشتم و جزء راه يافتگان به مرحله دوم يک دفعه به رتبه سوم با ۷۰۰۰۰۰ نفر اختلاف تنزل پيدا کردم .واقعآ من حيرانم که آيا آقای کروبی در اين حد فکر هستند يا يا مردم را نادان می دانند البته حدس من دومی است چون دادن وعده ماهی ۵۰۰۰۰ تومان به بالای ۱۸ ساله ها نادان فرض کردن مردم است (بعدآ مفصل تر در مورد آن صحبت می کنم).آقای کروبی خود بهتر می دانند وزارت کشور از ظهر به بعد که آرا را اعلام می کرد مرتبآ تآکيد می کرد نتيجه شمارش آرا در اکثر شهر ها به پايان رسيده جز تهران و اصفهان و حوزههای خارج کشور و تا ساعت ۲ مرتب اعلام می کرد که ----  ادامه دارد

/ 2 نظر / 8 بازدید
مجید

تا اينجاش باهات موا فقم تا ببينيم ادامه اش چيه

s@har

خوب تحليل کردی..