نقدي بر سخنان محمد رضا خاتمي و داريوش سجادي

ديشب داشتم گفتگوی آقای محمد رضا خاتمی وداريوش سجادی را می خواندم ديگر تحملم تمام شد و بغضم ترکيد و قلم برداشتم که چند سطری در جواب حضرات بنگارم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

من نمی دانم رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد تا کی می خواهند لجاجت کنند و به دنبال بهانه تراشی برای شکستشان باشند و مردم را سر کار بگذارند اينان گمان می کنند که مردم همگی نادانند .

 

عاليجنابان اصلاح‌ طلب که پيش از انتخابات هم می دانستند که شکست خورده اند وگرنه چهره منتخبشان پيش از انتخابات دست به انتحار سياسی نمی زد که در هر جا که سخنرانی داشت از آقای هاشم آقاجاری تعريف و تمجيد کند تا مخصوصآ رد صلاحيت شود و با همان سياست هميشگی شان يعنی فشار سياسی از پايين و چانه زنی از بالا به حيات سياسی خود ادامه دهند حضراتی که الان ادعا می کنند دچار شُک و سر درگمی شده اند نه به خاطر شکست کانديدشان است که اين شکست برايشان قابل پيش بينی بود اين شُک به خاطر اين است که هنوز هم باورشان نمی شود که دکتر معين با پيشنهاد آقای حداد عادل و حکم رهبر صلاحيتش تاييد شود و فرصت فشار و چانه زنی از آنها سلب شود و حال سر در گم برای گمراه کردن اذهان عمومی تهمت می زنند و دلايل آنچنانی می آورند که دلايلشان عذر بدتر از گناه است گاهی می گويند انتخاب آقای احمدی نژاد يک کودتای نظامی بوده و يا به تعبيری ديگر انتخابی يگانی نظامی و گاهی می‌گويند جناب احمدی نژاد قاب طبقه ضعيف و حاشيه نشين را دزديده و البته وقتی می گويند طبقه ضعيف منظورشان فقط بی پول نيست يعنی طبقه ای که نه پول دارند و نه فکر.

 

در مورد اول يعنی کودتای نظامی که اگر واقعآ چنين باشد که کارنامه ۸ ساله تان که از نظر اين حقير نقاط قوت و روشن بسياری دارد با اين استدلال شما تيره و تار می شود و مردود می شويد نه تجديد .چون از نقاط قوت دولت اصلاحات که ۸ سال هم فريادش را زديد اين بود که فضای کشور دموکراتيک تر شده و به تعادل نسبی رسيده اما اگر هنوز يگانها و پادگانها می توانند ۱۷ ميليون رای يا نه همان ۵ ميليون مرحله اول را درست کنند که اين چه تعادل دموکراتيکی است که از آن دم می زديد و به کرات می گفتيد که اوضاع سياسی کشور عوض شده و بهبود يافته و از اوضاع رعب و خفقان دولت سازندگی ( البته اينها گفته شماست چون تا پيش از انتخابات با جناب آقای هاشمی کارد و پنير بوديد و مدام فرياد می زديد دوران سازندگی دوران خفقان بوده و هيچ کار مثبتی هم برای کشور در اين دوران صورت نگرفته اما به معجزه دکتر احمدی نژاد ورق برگشت و يار و رفيق شفيق جناب هاشمی شديد و انگار که اصلا در اين ۸ سال هيچ حرفی هم بر عليه ايشان نزده ايد .خدا احمدی نژاد را حفظ کند که عداوت را به محبت بدل کرد ) زمين تا آسمان فرق کرده. اگر شما درست می‌گوييد پس چرا در دولت شما نظاميان در رای گيری اختلال ايجاد می کنند و رييس جمهور جناب خاتمی هيچ حرفی نمی زند با اين تفاسير که دولت سازندگی بسيار بهتر بود که در پايان آن يک انتخابات دموکراتيک برپا شد و جناب خاتمی به راحتی انتخاب شدند راستی آيا در دولت اصلاحات وزير کشوری وجود نداشت که نظارت کند؟اگر می گوييد نظاميان چند ميليون رای برای آقای احمدی نژاد درست کردند چرا نمی گوييد که آقای کروبی چند ميليون رای ۵۰ هزار تومانی داشت؟

  شما که بهتر می دانيد اکثريت رای دهندگان به آقای کروبی به خيال واهی ماهی ۵۰ هزار تومان رای دادند اما اسمی از ايشان نمی آوريد چون برچسب اصلاح طلب داشت هر چند کمرنگتر از خواست شما  ولی به هر حال اين بر چسب را داشت. چرا از کودتای تبليغاتی بر عليه آقای احمدی نژاد حرفی نمی زنيد از ميليونها پيام کوتاه  موبايل که با يک رديابی مشخص می شد از طرف چه حزب و گروهی است حرفی به ميان نمی آوريد يا واضح تر بگويم رديابی هم نمی خواهد مگر در روزنامه های شما نبود که هر روز به مرثيه سرايی و مرگ دموکراسی پس از انتخاب احمدی نژاد می پرداختيد و علنآ چنان القا می کرديد که انتخاب احمدی نژاد يعنی ساخته شدن دوباره گيوتينها و احساس طناب دار بر گردن و اين تلقين ها تا جايی بود که من پس از رای دادن به جناب احمدی نژاد از فردايش گوش به زنگ بودم که نکند واقعآ اعدامها شروع شود يا به قول حضرات تير خلاص زنها پشت درهر خانه منتظر باشند .شما از هر تبليغی چه در داخل و چه در خارج از روزنامه گرفته تا ماهواره برای کوبيدن ايشان استفاده کرديد از ايراد از شکل و شمايل گرفته تا ترور شخصيت. آيا اينها تخلف انتخاباتی و کودتای تبليغاتی نيست؟ و باور کنيد اگر تبليغات منفی شما و ديگران نبود ايشان ۲۵ ميليون رای می آوردند نه ۱۷ ميليون. راستی اين نظاميان حامی احمدی نژاد که در دولت دموکراتيک اصلاحات بلدند ميليونها رای درست کنند چگونه نتوانستند اين افرادی را که اينگونه تهمت می زدند پيدا کنند و به سزای اعمالشان برسانند؟ چون به گفته شما اينان رحم و مروت هم ندارند و بسيار هم خشن هستند! اما درباره مورد دوم يعنی اينکه رای دهندگان از طبقه پايين جامعه هستند. عاليجنابان از شما خواهش می کنم اين جمله را ديگر به زبان نياوريد چون آبروی ۸ ساله اصلاح طلبان می رود. واحسرتا اگر درست گفته باشيد يعنی در پايان دولت ۸ ساله ۱۷ ميليون نفر طبقه فقير و مستضعف داريم؟ اگر چنين است پس اين همه سال چه کرديد؟فقط شعار داديد؟ من کارنامه اصلاح طلبان را به اين سياهی که شما ترسيم کرديد نمی بينم . اين ۱۷ ميليون از همه قشری بودند. ثروتمندان هم بودند ولی آلودگان ثروت نبودند و عدالت خواه بودند. دانشجويان و رونشنفکران زيادی هم بودند ولی نه روشنفکرانی که فکرشان با تبليغات مسموم پر شده باشد.

 

در پايان از حضرات خواهشمندم فضای کشور را اينقدر راديکالی و متشنج نکنيد. انتخاباتی صورت گرفته و همه کانديدا هم محترم بودند. هر يک نقاط مثبت و منفی در کارنامه شان بود و اوضاع کشور چنين بوده که مردم بنا به دلايلی دکتر احمدی نژاد را انتخاب کنند. من شخصآ به دور از جنجالهای سياسی برنامه های ايشان به نظرم کاربردی تر بود و هم اينکه کاخ نشين نبودند و در ميان مردم بودند و عدالت جو و عدالت خواه . لطفآ از آوردن دلايل پوچ و واهی ديگر برای پر کردن اذهان عمومی بپرهيزيد......يا حق.

/ 0 نظر / 9 بازدید