معمای دست

   خوانندگان محترم به نظر شما اين دست مربوط به کيست؟ خانم مارپل؟ يا دست يک پير زن ناشناس؟ به نظر شما چند ساله است؟ ۷۰ يا ۸۰؟ شايد هم ۹۰ ساله است .برای اين که بدانيد اين دست کيست لينک زير را کليک کنيد و به جادوی آرايش و تفاوت سنی بين صورت مورد نظر و دستش پی ببريد

                     کليک کنيد

    اين لينک دکتر شريعتی را هم حتمآ بشنويد و ببينيد

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به سیاست های دوگانه کشورهای قدرتمند جهان در تلاش برای محروم نگه داشتن کشور بزرگ ایران از دانش هسته ای  ابراز می داریم

                       کليک کنيد 

/ 3 نظر / 5 بازدید
Ali

سلام. به گمانم عکس يک خواننده ايرانی است............

Faramoshi

به راستی دست کيست؟ گوگوش که نيست؟

Faramoshi

نگفتيد دست کيست