حمايت کاتوليکا

در راستاي سخنان ضد صهيونيستي رييس جمهور ايران در محافل مختلف، نامه‌اي به امضاء شمار كثيري از اعضاي انجمن كاتوليك‌هاي ايتاليا خطاب به دكتر احمدي‌نژاد به راديو ايتالياي حوزه معاونت برون مرزي صداوسيماي جمهوري اسلامي رسيده است. اين نامه به شرح زير به ايسنا ارسال شده:

« ما شما را نمي‌شناسيم، شما نيز ما را نمي‌شناسيد، شكاف عميقي ما را از هم جدا ساخته و در واقع دنياي ما و شما را به دو قسمت تقسيم كرده است. اين شكاف تئولوژيكي، متافيزيكي و تاريخ برخواسته از اين مساله است كه شما مسلماني پايبند و ما جزء كاتوليك‌هاي يكپارچه كليساي رم هستيم. ولي اگر شناخت حقيقت را امري انكار نشدني و وظيفه‌اي واجب بدانيم، بيان آن با هر زبان يا در هر مكاني قابل دفاع است و بر اساس همين اصل، موضع‌گيري شما را در برابر «دولت» يهود پاس مي‌داريم.

در كمال احترام به سخنان شما در قبال خط مشي انفعالي و وابسته كشورهاي اروپايي در برابر لابي قدرتمند و در عين حال كم جمعيت صهيونيسم داريد. موضع گيري شما باعث سربلندي بيشتر شما و پايين آمدن منزلت غربي‌ها مي‌شود كه بي روح، بي شهامت، بي‌هويت و راكد در برابر نياز به استقلال و رهايي از ديكتاتوري هاي نوين قلمداد مي‌شود. دليل ما از نوشتن اين نامه نه به واسطه آن كه ديني را در قبال شما بر روي دوش خود احساس مي‌كنيم و يا اينكه ما حقي برگردن شما داشته باشيم، اين نامه تنها به رسم ادب، احترام و حق‌شناسي كه ميان مردان شريف حاكم است و بدون هيچ قصد و غرض و نفع شخصي برايتان فرستاده مي‌شود. صادقانه آرزو مي‌كنيم كه آزادانديشي در قضاوت و شهامت كنوني شما كه «شيرگونه» در جهان تاريك « بره‌ها» اتخاذ موضع مي‌كنيد هميشه مستدام باش. اميدواريم خداوند متعال، مريم مقدس و حضرت مسيح (ع) نيرو بخش قلب شما و ملتتان باشد.»

 

/ 0 نظر / 9 بازدید