من اثر انگشت و رد پای اقای مرداک را در ايران مي بينم

آنچه در زیر می خوانید درد دلهای خانم پریسا هموطن وطن پرست اندیشمندی است که در آمریکا زندگی می کند و از خوانندگان همیشگی وبلاگ این حقیر است پس از درج مطلب < نامه قبل از مرگ دختری ۱۱ ساله  از وبلاگ مسعود دهنمکی > این مطالب را در قسمت نظر خواهی نوشته بودند که آنها را در در زیر کپی می کنم:

داستان عجيبی را شما نوشتيد چند روزی ميگذرد از روزی که انرا خواندم ارامش ام بر نميگرد قلبم در سينه بد جوری سنگينی ميکند به علی سوگند ميخورم که حقيقت محض را ميگويم .زندگی لبريز است از مشگلات و ناملايمات ولی زمانی انسان به اين حال زار ميرسد که ميبيند ميخواهد کاری کند با تمام وجود ولی هيچ کاری از دستش بر نميايدخصوصا که خارج از کشور هم باشی من و هم فکرانم در اينجا تنها کاری که کرديم بستن دهانمان از هر اعتراضی نسبت به دولت وحکومت است چرا که ما اينجا به هيچ عنوان همصدای دشمنان کشور و مردم خودمان نخواهيم شد و تازمانی که هيولای خونخواری مملکت و ملت ما را تهديد ميکند ما لام تا کام هم صدای انها نخواهيم شد چون ماهيت پليد انها را ميشناسيم بنابر اين با اين شرايط هيچ کاری از ما در خارج بر نميايد بقول مثالی امريکائی که ميگويند در عدد ۲۲گيرافتادم يعنی به هر طرف بری با عدد دو روبرو ميشوی يا به قول خودمان نه راه پيش داريم نه پس. اگر اينجا بخواهيم افشاگری کنيم اقدام کنيم حالا در حدی که ميتوانيم چگونه همصدای صهيونيست ها و دشمنان خودشويم وشادشان کنيم و بلندگوی انها شويم اين خفقانی که به جهت منافع ملی به اجبار گرفته ايم ولی در عين حال ميدانيم که در انجا چه ميگذرد .وعده حکومت عدل علی را به ما داده بودند صد رحمت به حکومت عدل معاويه. ولی ما مردم هم مقصر هستيم و از این صبوری ما هميشه بر عليه خودمان استفاده شده است .احمدی نژاد را انطور که بايد ياری نميکنيم .همه دنيا از خارج انچنان بر عليه اش شبانه روز تبليغ ميکنند دروغ ميبافند عواملشان هم در داخل همان کار ميکنند وبسياری از مردم خيلی چيزها را نمی بينند .در اسرائيل يک بنگاه شايعه سازی و دروغ پراکنی وجود دارد بنام دبکا که هرروز خبرهای دروغ را در دنيا منتشر ميکند .واين بنگاه در تمام کشورهای دنيا روزنامه های فراوان دارد (دبکا متعلق به موساد و وزارت دفاع اسرائيل است) در کشورهای انگليسی زبان معمولا با نام شهرو سان ميايد مثل نيورک سان .تورنتو سان و..........مثلا سان در لندن اخير در مورد بمب گذاری اخير نوشته بود يکه از دستگير شدگان ايرانی است .يا چندی پيش در برخوردهای حماس و فتح که افراد فتح دانشگاهی را حماس در انجا نفوذ داشت را تسخير کردند بعد بلافاصله نيورک سان نوشت در ان دانشگاه فتحی ها چندين ايرانی را دستگير کرده اند که به حماس تعليمات جنگی ميداده اند همه اين خبرها بعدآ معلوم شد که دروغ است ولی ضرری را که بايد بما زد چون در هر اتفاق تروريستی که می افتد وشايد خودشان هم درش دست دارند نام ايران گفته ميشود وبعد بسيار از مردم خبرها را مثل ما دنبال نميکنند که دروغ بودن خبر را دريابند فقط کسانی خبر را دنبال ميکنند که از اول همه چيز را ميدانسته اند بنا براين ذهن مردم را نسبت بما منفی ميکنند روزنامه هائی در سراسر دنيا منتشر ميشود که اغلب انها با نام شهر و بعد سان ختم ميشود مانند نيويورک سان لتدن سان تورنتو سان و.............صاحب اين دروغ نامه ها يک صهيونيست است بنام روپرت مرداک يا مردوخ که صاحب شبکه فاکس نيوز هم هست و يکی از بزرکترين دشمنان کشور و ملت ماست از امريکا تا روسيه تا استراليا و...........همه جای دنيا اين روزنامه های برای پيشبرد منافع اسرائيل دروغ پراکنی ميکند مثلا چندی پيش در کانادا نوشته بودند توسط يک صهيونيست ايرانی بنام امير طاهری که در مجلس ايران قانونی را تصويب کردند که اقليت های مذهبی بايد بازو بندهای رنگين ببندند تا مشخص باشند (يعنی کار هينلر) يا همين دو روز پيش که بمب گذاری لندن پيش امد روزنامه سان نوشت يکی از دستگير شدگان يک پزشک ايرانی است باز پيوند نام ايرانی باکارهای تروريستی ودر خارج هرروز از اين خبرها منتشر ميشود در مورد ايران و به خصوص احمدی نژاد.ما که طرز کار اقای مرداک و نشريه های ايشان را ميدانيم . باور کنيد  من اثر انگشت و رد پای اقای مرداک را در ايران مي بينم چون هر روز خبرهای دروغ درست به سبک روزنامه های سان در ايران بيشتر و بيشتر نمايانتر ميشود من چند تن از اينها را از طرز کار انها ميتوانم نام ببرم مثلا محمد قوچانی ويا عطريانفر روزنامه روز که من انرا روز سان خطاب ميکنم و يکی ديگر اعتماد ملی ٬ديگری شرق بسياری ديگر که مسلمآ با پول بيگانگان و در جهت انها قلم ميزنند و شما بايد انها را شناسائی کنيد برای شناختن انها کافی است ببينيد کدام يک از انها خبرهای دروغ منتشر ميکنند مثلا ديروز خبری منتشر شد که احمدی نژاد ميخواهد برق را هم جيره ائی کند که دروغ بود وبسياری دروغهای ديگر که شما بهتر از من ميدانيد کافی است انها را شناسائی کنيد با دقت هرکدام که دروغ منتشر کردند در رابطه با اين شبکه جهانی هستند شما نميدانيد در اينجا چقدر نفرت در مورد احمدی نژاد می افرينند از تصور خارج است در داخل هم عواملشان همين کار را دارند ميکنند ترساندن مردم وتوليد نفرت نسبت به احمدی نژاد وعامل همه نابسامانيها اوست وميخواهند شانزده سال خرابی را زير های وهوی احمدي نژاد پنهان کنند چگونه احمدی نژاد ميتوانست در عرض اين مدت کوتاه عامل اينهمه خرابی باشد و يا چگونه ميتواند در عرض دوسال واندی خرابيهای شانزده ساله را ابادکند يکی ديگر از مسائل بسيار مشکوک برای من نحوه اعلام جيره بندی بنزين بود که جناب هامانه در ساعت نه شب به مردم اين خبر را دادند ولی به نيروی انتظامی خبر ندادند که اين بسيار قابل پيش بيني بود که با واکنش مردم روبرو خواهد شدو هاشمی وخاتمی به همین دلیل جرئت نزدیک شدنش را نداشتند. چطور زمانی که چند زن بيک پارک ميروندچهارداد بی خطر بزنند نيروهای انتظامی در انجا حاضرند ولی جناب هامانه انها را مطلع نکرد اين بسيار بسيار سئوال بر انگيز است اقای وزير اگر بينش اين را نداشتند که اين مسئله را پيش بينی کنند پس شايستگی وزارت به اين مهمی را ندارند دليل ديگر چه ميتواند باشدبه اغتشاش کشيدن مملکت ومقصر دانستن احمدينژاد اقای وزير اين خوش خدمتی را به چه کس ياکسانی کردند که دشمنان با چشمان خودشان نقطه ضعف ما را ديدند و کنگره امريکا شادوسرخوش مسئله تحريم بنزين ايران را به طور جدی پيگيری کرده بلافاصله. چرا مجلس افرادی را که رئيس جمهور انتخاب کرده بود رد کرد وماه ها مهمترين وزارت خانه کشور بدون سرپرست و وزير بود .بعد ايشان را انتخاب کردند اين وزير منتخب مجلس ايا وظيفه ای برای امروز داشت .اينها سئوالاتی است که مسئولان بايدبه ما پاسخ دهند.

/ 2 نظر / 11 بازدید
پريسا

سلام . اقای سروش عکسها فوق العاده گويا بود اگر حوصله نوشتن نداشتيد باگذاشتن اين عکسها هزاران واژه در دل نهفته را بيان کرديد .حرفهای شما حرف همه ازادگان در سراسر جهان است زبان انسانيت و عدالتخواهي .سپاسگزاريم .

مقداد

پیشنهاد بنده این است دست از عوام فریبی بردارید.خوشبختانه مردم ما فهیمند و سره را از ناسره خوب تشخیص میدهند.گذشت زمانی که فیلم کارناوال عاشورا را ساختید.