علت حذف برگه نظر خواهی

جناب خيزش سرخ مطلب" آیا با دوست تان "سروش بیست" که حتی قسمت نظردهی وبلاگش را غیر فعال کرده و مانند رُباتی مُدام از کارهای نکرده و کرده ی رئئس جمهور مانند یک طوطی دفاع میکند هم میتوانید گفتمانی داشته باشید؟"  در مورد من نوشته بوديد .

 در جواب شما وخطاب به همه خوانندگان در خصوص حذف برگه نظر خواهی بايد بگويم که: اگر قسمت نظر خواهی وبلاگم را حذف کردم برای اينکه از چون شماهايی خسته شده ام که چشم می بنديد و دهان باز می کنيد اگر به عفت کلام برخی خوانندگان و رعايت اصول مباحثه  مطمئن بودم هيچگاه اين برگه را حذف نمی کردم. بی پرده بگويم شما نسبت به بقيه بهتريد چون فقط به لفظ طوطی اکتفا کرديد .کم ناسزا از روشنفکر نما ها نشنیده ام .از زمان انتخابات به بعد که عده ای با برچسب آزادی خواهی هر آنچه بر دهان مبارک می آمد گفتند اين برگه تعطيل شد چون ظاهرا ادعای انتخابات آزاد داشتند اما چون من طرفدار احمدی نژاد بودم تروريست شدم و جانی و ... .به خاطر دارم در مورد مطلبی که در خصوص سوء استفاده بسیجیان نوشته بودید با شما هم عقیده بودم .راستی در آن موقع طوطی نبودم؟جناب آقا کسی اصلاح طلبی را کاملا سياه نديده قبلا هم گفتم حداقل اصلاح طلبی اين تابو را برداشت که < مخالف هاشمی دشمن پيغمبر است > اما در درون مايه شعارهایشان دیکتاتوری به نام خود را می خواستند.نمونه عرض کنم در انتخابات وقتی خاتمی رای می آورد دکتر سروش و خاتمی می گفتند رای و نظر مردم است و نظر جمعی احتمال خطایش کمتر است و در انتخاب احمدی نژاد دکتر سروش فرمودند پوپولیسم است و خاتمی گفت مردم عامي خطايشان زياد است .می بينيد که اگر به نفع خودشان باشد نظر جمعی محترم است و اگر به ضرر خطای عمومی است .اما در مورد طوطی بودن من عجيب است شما روشنفکرها حرف از گفتگو می زنيد و معتقديد نظر هر کسی محترم است من هم در وبلاگم دوست دارم از افراد يا اعتقاداتم بگويم و تبعيضی هم قائل نمی شوم که مخالفان را حذف کنم و موافقان را درج .اين وبلاگ است يعنی جای نظرات شخصی.شما مشکلی داريد؟ نکند منظور از محترم بودن نظرها فقط نظرات موافق خودتان است؟ مگر شما در وبلاگتان نظر مخالفانتان را می نويسيد؟ نکند انتقادم از شيزين عبادی شما را ناراحت کرده؟ در جايی که حتی بوش هم در دو روز قبل به حق ايران به انرژی هسته ای اعتراف کرد اين خانم فرمود ما حق نداريم. راستی در مسلک اصلاح طلبان اسرائيل خطری برای هيچ کشوری ندارد؟ تا کی می خواهيد چشم بر واقعيات ببنديد .سوال ديگری دارم دو دولتمرد هستند يکی پرونده فساد اقتصادی وزرايش معلوم است و ديگری سر و وضع ساده ای دارد و عده ای می گويند ممکن است از روی ريا باشد .شما کدام را انتخاب می کنيد؟ عقل شما دستورش اين است که احتمال را ول کن و آن که قطعآ معلوم شده بد است آن را بچسب؟در زمان انتخابات اکثریت اصلاح طلبان و گروه های مخالفاحمدی نژاد استدلالهای می آوردند شنیدنی.مثلآ یک گروه می گفت کسی که ساده زندگی می کند و حتی نتوانسته برای خودش رفاه تامین کند چگونه برای دیگران می تواند؟شما که مدام از اسلام علوی می گویید اگر این استدلال درست باشد حضرت علی صلاحیت مملکت داری نداشت؟چون ایشان کفشی کهنه به پا داشتند.پس قرآن و کتب آسمانی اشتباه می گویند؟چون با این استدلالها فرعون بهترین حاکم بود و در قرن حاضر هم در کشورهای دیگر گاندی و لعل نهرو و ... صلاحیت نداشتند؟در جای دیگر چون اصلاح طلبان و سایرین سالها از فساد اقتصادی هاشمی گفته بودند این بار برای ماست مالی کردن آن اتهامات می گفتند.درست است که ثروت فراوانی حیف و میل کرده اما دیگر سیر شده و دیگر به فکر سوء استفاده از بیت المال نیست .من با درست و غلط بودن این اتهامات کاری ندارم ولی این استدلالها دروغ گویی محض و نیت سوء گوینده را می رساند.با این استدلالها اگر قرار بود رییس جمهور انتخاب کنیم شهرام جزایری بهترین گزینه بود . دوست گرامی به من و ما حق دهید که در مورد استدلالهایتان با فکر سنجش کنیم .شما قضاوت کنید از پشت این استدلال چه میبینید .دلسوزی؟ حق گویی؟ جناب خيزش  من ۸ سال قبل به خاتمی رای دادم و از دور دوم به بعد خير .پس ميبينيد که پدر کشتگی ندارم .اما در طی اين مدت به قدری حرفهای متناقض از اصلاح طلبان شنيدم که اعتمادم را از دست دادم .نمونه عرض کنم زمانی اکبر گنجی را به خاطر افشا گری کتاب عاليجناب سرخ پوش چنان بالا بردند و هاشمی را چنان کوبيدند که گويا در دنيا از او بدتر وجود ندارد .اما بعد ورق برگشت امسال عاليجنابان عرض می کردند که زحمات و خدمات نيم قرنی آقای هاشمی" یعنی همان کسی که اکبر گنجی و اصلاح طلبان او را به هر نوع جنایتی متهم می کردند "را نمی توان ناديده گرفت و اکبر گنجی شد گوشت قربانی اصلاح طلبان که در مرخصی زندانش در انتخابات فقط چند نفر از آنها حضور داشتند. از اين مثالها بسيار است . در مورد احمدی نژاد چگونه می خواهيد حرف شماهايی را باور کنم که هنوز رييس جمهور نشده بود قصاص قبل از جنايت می کرديد. ؟ هنوز کاری انجام نشده شما محکوم می کنيد پس حق دارم که حرفهايتان را از روی علم و دلسوزی ندانم.بیشترین اتهام را در مورد سیاست خارجی و هسته ای به احمدی نژاد می زنید مثال عرض کنم قبل اجلاس نوامبر تمام مخالفان عنوان می کردند که احمدی با همایش جهان بدون صهیونیزم و سیاستهای تندش در این اجلاس ما را اگر با جنگ مواجه نکند با انواع تحریم ها مواجه می کند حتی در نامه ای سه روز قبل از اجلاس از احمدی نژاد خواسته بودند تا دیر نشده یو سی اف را تعطیل کن. اجلاس نوامبر با عقب نشینی فاحش اروپایی ها به پایان رسید اما همه شما مخالفان از عوام تا خواص حتی یک بار تردید به خود راه ندادید که شاید پیش بینی شما اشتباه بوده و سیاست احمدی خوب بوده که در این اجلاس به نتیجه رسیده و دریغ از یک تقدیر یا حتی تردید از جانب شما دلسوزنمایان .در مورد سیاست های دیگر مثلآ هولوکاست یا ... همه شما فریاد می زنید چرا احمدی رفته و دایه مهربانتر از مادر شده و مدام درگیر ایجاد تنش با خارج است آخر من چه بگویم به شما ها که خود را علامه می دانید اما حتی نسبت سیاست داخلی و خارجی را نمی دانید .تا به حال به این اندیشیده اید چرا آمریکا و ... همیشه چندین پرونده از کشورها روی میز سازمان ملل حاضر دارند و به این ترتیب کشورها مدام در حال دفاع از خود هستند و هیچ کس فرصت ندارد که به موارد خود این دول غربی اشاره کند .احمدی این فضا را می خواهد بشکند نمی خواهد ما هم مدام در حال دفاع باشیم این دفعه ما هجوم می بریم آنها دفاع کنند که این سیاست موجب جذب توده ها می شود دولتمردان خارجی که هیچ گاه با ما نبودند ظاهرا در زمان خاتمی بودند ولی باطنا خیر. خاتمی در اوج دوستی هم فرانسه هواپیمای تشریفاتی اش را تحویل نمی داد و امارات هم در اوج دوستی با خاتمی مدام جزایر سه گانه می خواست ولی اکنون توده های مردمی مسلمان با ماهستند و به این طریق در آینده می توانیم فشار از پایین داشته باشیم .راستی بسیاری از تحلیل گران سیاسی عرب پیروزی حماس را نتیجه سفر اخیر احمدی به سوریه و اتخاذ سیاستهای خارجی احمدی می دانند و اکنون همانطور که خود خالد مشعل گفت اتحادی بین ایران لبنان سوریه و فلسطین شکل گرفته که گسستنی نیست.دوست عزیز سیاست خارجی مکمل سیاست داخلی است اگر می بینید آمریکا به عراق حمله می کند سیاست خارجی اش را به داخلی اولویت نداده بلکه با سیاست خارجی اش و از جیب سایر کشورها می خواهد رفاه بیشتری برای خود آمریکا تامین کند هر چند به قیمت خون بیگناهان عراقی و یا ... باشد. اینکه ایران مدام دفاع از فلسطین می کند به این دلیل است که فلسطین خط مقدم ایران است و حزب الله لبنان سربازان مدافع ما از آن خط مقدم .ممکن است شما و دوستانتان این مطلب را هم مانند سایر مطالب قبول نکنید و باز هم چشم به روی واقعیات ببندید اما خود تئورسین های غربی بارها و بارها اعلام کرده اند حزب اله لبنان شمشیر داموکلس ایران است. همچنان که سران این جنبش در ماه قبل در هتل آزادی تهران صراحتآ اعلام کردند که در صورت حمله احتمالی به ایران حزب الله وارد عمل خواهد شد.نمی دانم لزومی دارد بحث را در خصوص الفبای جنگ را برایتان باز کنم یا نه؟.ولی من به طور خلاصه بگویم .در جنگ اگر کشور مهاجم در دور دست باشد و مدافع توان موشکی و هوایی ناچیزی داشته باشد چاره ای نمی ماند جز اینکه جنگ را به سرزمینهای تحت امر مهاجم کشاند و نزدیکترین هم پیمان آمریکا اسراییل است که با ما فاصله سرزمینی دارد ناچار باید نیرویی چریکی و کشوری متحد در همسایگی اسراییل داشته باشیم که حزب الله و حماس چنین است.و مسئله فلسطین حکم نفس نظامی ایران در مواجهه با امریکاست .اما در خصوص اهمیت مسئله هسته ای :این مسئله بسیار واضح است که در دنیای آینده اعتبار و قدرت هر کشوری در گرو 3 چیز است 1-سلولهای بنیادی 2- تکنولوژی هسته ای 3- نانو تکنولوژی  - و در زمینه هسته ای تکنولوژی آن مهمتر از بحث تامین انرژی است و اگر از این مورد عقب نشینی کنیم مطمئن باشید به زودی باید از نانو و سلول بنیادی هم عقب نشینی کنیم چون از مرداد ماه امسال فعالیت هایی توسط غربی ها صورت گرفته که برای نانو و بنیادی هم چیزی شبیه به شورای حکام تشکیل دهند و قیومیت آن را هم به عهده گیرند و اجازه ورود سایر کشورها را به این مباحث ندهند.---- جناب خیزش خیلی دوست داشتم که بتوانم انتقاداتتان را صمیمانه بدانم ولی موضع گیری های بی دلیل شما باعث شده که نتوانم به این باور برسم مثلا چندی پیش در وبلاگی پیام گذاشته بودید  "درحالی که تلفات آنفولانزای مرگبار موسوم به آنفولانزای "اچ ۵" به نحو نگران کننده ای در ترکیه، چین، اندونزی، تایلند و حتی اخیرأ عراق افزایش یافته ،هنوز هیچ گروه کارشناسی پزشکی در داخل کشور برای مقابله با این بیماری تشکیل نشده است در دولت باصطلاح اصولگرای جدید ایران تمامی هم و غم خود را در راه تولید انرژی هسته ای و آبادتر کردن جاده ی جمکران گذارده است،احتمال یک همه گیری سراسری از این آنفولانزای مرگبار،تمامی کشور به خصوص نواحی تُرک و کُرد نشین کشورمان را تهدید جدی میکند"

و من هم جواب دادم " جناب خيزش سرخ شايد شما در جريان نباشيد ولی من ۳ روز پيش در منطقه مرزی غرب بودم و با مسئول بهداشت اين مرکز از نزديک ديدار و گفتگو داشتم .دوست عزيز دامپزشکی و مرکز بهداشت اين منطقه مرزی در آماده باش کامل بود و حتی به خاطر آماده باش نيروهای مرزی قيمت کالا در اين مناطق بالا رفته .اما اين که اين موضوع در رسانه اعلام نمی شود به خاطر اين که در جامعه التهاب ايجاد نکنند و بعد با بهران اقتصادی مواجه شوند"

و برای پیشگیری تا کنون 27000 مرغ را معدوم کرده اند .این مورد را دیگر من از نزدیک شاهد بودم .جناب خیزش گیرم که دولت در حال ساخت جاده جمکران است آیا وزیر بهداشت هم در این راهسازی مشغول است؟ یا شاید وزیر بهداشت مسئول بخش هسته ای است؟ این موضع های شما و دوستانتان مرا در زمینه نفس انتقاداتتان به تردید جدی وا می دارد.در بین دولتمردان هم چنین است از صمیم قلب آرزو می کردم که کاش در دولت دلسوزانی باشند که بدون حب و بغض انتقاد کنند نه اینکه ایراد از ریش و قیافه بگیرند و بعد بگویند فلانی افراطی است و ایراد از بی ریشی ما می گیرد .ومطلب ديگر اينکه من و شما هر دو طوطی هستيم ولی شما طوطی تريد چون من حد اقل احتمال خطا را می دهم و اگر بعد دو سال از عملکرد احمدی نژاد بگذرد و توفيقی نبينم با شجاعت می گويم اشتباه کردم و مسلمآ انتقاد می کنم اما شما بعد ۵۰ سال هم که پرونده ها رو شود همچنان طوطی وارحرفهايی را که بر دهانتان گذاشته اند تکرار می کنيد و بر موضع تان اصرار داريد .---- و مطلب آخرتر اينکه وای به حال ما اگر  مملکت  بار ديگر به دست همفکر های شما بیافتد  که دم از آزادی می زنيد و اما حتی حق انتخابِ داشتن يا نداشتن برگه نظر خواهی را در وبلاگ شخصی به من نمی دهيد .اين است لايه پنهان اصلاح طلبی در زير الفاظ فريبنده و دهن پر کن و دیکتاتوری نوین با چماق دموکراسی.

/ 0 نظر / 8 بازدید