فاطيما

 

                                         فاطمه،فاطمه است     

بوسوئه خطيب نامور فرانسه که روزی در مجلسی با حضور لويی سخن  می گفت ،گفت:۱۷۰۰ سال است که همهء سخنوران عالم دربارهء مريم داد سخن داده اند.۱۷۰۰ سال است که همهءفيلسوفان و متفکران ملتها در شرق و غرب ارزشهای مريم را بيان کرده اند.۱۷۰۰ سال است که شاعران جهان در ستايش مريم همهء ذوق وقدرت خلاقه شان را به کار گرفته اند.۱۷۰۰ سال است که همهء هنرمندان و چهره نگاران و پيکره سازان در نشان دادن سيما و حالات مريم هنرمنديهای اعجاب آور کرده اند.اما مجموعهء گفته ها و انديشه ها وهنرمنديهای همه در طول قرون به اندازهء اين يک کلمه نتوانسته ارزشهای مريم را بازگويد که : "مريم مادر عيسی است " و من ميخواستم با چنين شيوهای از فاطمه بگويم،باز در ماندم. خواستم بگويم فاطمه دختر خديجه بزرگ است،ديدم که فاطمه نيست. خواستم بگويم فاطمه دختر محمد است، ديدم که فاطمه نيست. خواستم بگويم فاطمه همسر علی است ،ديدم که فاطمه نيست.خواستم بگويم فاطمه مادر حسين است،ديدم که فاطمه نيست.خواستم بگويم فاطمه مادر زينب است،باز ديدم که فاطمه نيست.نه،اين ها همه هست ولی اينها همهء فاطمه نيست.

                                                                   ( دکتر علی شريعتی )

اينم يه لينک برا تحقيقات در زمينه اسلام شناسی              کليک کنيد

                            

/ 1 نظر / 3 بازدید
16-Nastaran

سلام .متنت خوب بود .عکست هم خيلی قشنگ . در ضمن یه وقت لینک دزدی نکنی .